Terveellinen rakentaminen

Terveelliseen rakentamiseen kuuluvat uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden laadunvarmistus sekä rakennushankkeiden laadullinen varmistus sisäilman näkökulmasta.

Rakennushankkeiden laadunvarmistustoimenpiteiden tavoitteena on:

 • ennakoida ja välttää rakennusaikaisia virheitä sekä kiinteistöjen käyttöön ja sisäilman laatuun liittyviä riskejä (ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia).
 • tuottaa kustannussäästöjä rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustannuksiin
 • tarjota kokonaisnäkemystä rakentamisen, kiinteistön ylläpidon ja käytön ratkaisujen vaikutuksista sisäympäristöön ja sisäilman laatuun.
 • lisätä sisäympäristöongelmien käsittelyn suunnitelmallisuutta koko rakennuksen elinkaaren aikana (suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito).

 

Rakennushankkeiden laadunvarmistukseen kuuluvat mm. seuraavat asiakokonaisuudet:

1. Projektin suunnitteluvaihe (hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu)
 • Tutkimustiedon siirtäminen suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen (mm. rakenne- ja LVIAS-suunnittelijoille, urakoitsijoille)
 • Rakenneratkaisujen toimivuuden arviointi ja sisäilman laatua heikentävien rakenteiden tunnistus
 • Työmaan kosteuden- ja puhtaudenhallinnan suunnittelun, ohjeistuksen ja asiakirjojen tarkistus yhdessä työmaaorganisaation kanssa
 • Työmaan kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmien määrittely
 • Luonnos- ja toteutussuunnitelmien arviointi sisäympäristön terveellisyyden näkökulmasta
 • Seuranta- ja laadunvarmistussuunnitelmien tavoitetasojen määrittely

 

2. Rakentamisvaihe
 • Tiedonsiirto työn toteuttajalle ja työmaan johdolle yhdessä rakennuttajaorganisaation kanssa
 • Työmaakokouksiin ja -olosuhdevalvontaan osallistuminen (sisäilman laadun näkökulma)
 • Kosteuden- ja pölynhallinnan sekä P1-luokan toteutuksen laadunvarmistus
 • Rakenteiden tiiveydenhallinta (mallihuoneiden merkkiainetutkimukset, rakenteiden tiiveystarkastelut ja lämpökuvaukset)
 • Työvaihekohtainen arviointi ja suojaustason katselmointi työmaakierrosten yhteydessä
 • Tilojen käyttöturvallisuuden huomioiminen sisäilman laadun näkökulmasta.

 

3. Vastaanotto- ja käyttöönottovaihe
 • Laadullisen lopputuloksen varmistus, tuloksista tiedottaminen sekä käytön ja ylläpidon tukeminen
 • Seurannalla todennetaan, että asetetut tavoitteet on saavutettu

 Rakennushankkeiden oikein toteutetut laadunvarmistustoimet vähentävät rakennusaikaisten virheiden määrää, ennaltaehkäisevät kiinteistöjen käytönaikaisia ongelmia ja tuovat suoria kustannussäästöjä rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja ylläpidon kuluihin.

ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Avaa
Sulje lomake