Ympäristöministeriö / Kosteus- ja hometalkoot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Helmi Kokotti, Marjut Reiman, Mikko Kallinen, Sari Rautio-Laine, Sirpa Rautiala, Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n työryhmä, Tarja Ala-Ilomäki, Tuula Putus, Tuula Syrjänen, Vesa Asikainen.

Hankkeesta on kirjoitettu opas: Talkoissa nikkaroitua

 Kehitysprojektissa luotiin työkalut kiinteistönhoitajille ja kiinteistönhoidon esimiehille alkavien sisäilmaongelmien ja vaurioiden havainnoimiseen, mittaamiseen sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden välittömään käynnistämiseen.


Kiinteistöhoito avainasemassa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa

Senaatti-kiinteistöjen ja kiinteistöhuoltoliikkeen yhteisessä kehitysprojektissa luotiin helppokäyttöiset työkalut kiinteistönhoitajille ja kiinteistönhoidon esimiehille alkavien sisäilmaongelmien ja vaurioiden havainnoimiseen, mittaamiseen sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden välittömään käynnistämiseen.

Kehityshankkeen asiantuntijat: Mikko Kallinen, Markku Raatikainen, Ilkka Määttä, Jyrki Reinikainen, Jyrki Heinonen, Timo Oittinen, Timo Partanen, Kari Hietanen, Harri Fränti, Timo Keskikuru.

Julkaisuja: Kosteus- ja hometalkoiden hankkeen "Koulutuksen ja pätevöinnin kehittäminen ja synkronointi", Helmi Kokotti, Aducate, Itä-Suomen yliopisto, Loppuraportti 3.12.2012.
Kiinteistöhoito avainasemassa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa.
Yhtenäinen koulutus ja pätevyydet kosteus- ja homevaurioalalle.

 

Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Työterveyslaitoksen Eero Palomäen aloitteesta järjestetty konsensustyöpaja 2012–2013

Konsensustyöryhmä: 
Työterveyslaitos, YM/ Kosteus- ja hometalkoot, Valvira, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Rakennustietosäätiö, VTT, Tampereen Teknillinen yliopisto, Senaatti-kiinteistöt, Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Halton Oy, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Upfloor, Kiilto Oy, Tarkett, Tarmo ja Terveys Oy, Sirate Group Oy, Vahanen Oy.

ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Avaa
Sulje lomake